Groepen

 
Op dit moment geeft Yoga by Rosa les aan volwassenen op woensdagavond en zaterdagochtend.
Eens in de 2 weken geeft ze stoelyogales in het verzorgingshuis Borgstede in Barendrecht.
Als er genoeg aanmeldingen zijn kan ze een kortdurende training geven aan adolescenten bijv bij stressreductie.

Yoga by Rosa geeft op aanvraag ook workshops op BSO's, op scholen en aan mensen die graag stoelyoga lessen volgen.
Techniek en realisatie door Netzaken.nl